Powiat Görlitz

 

Powiat Görlitz połączył były powiat Löbau oraz powiat Zittau w powiat dolnośląski Gölitz, który jest trzecim największym powiatem w Saksonii. Odznacza się on różnorodnością, którą cechują przepiękne góry, jeziora, historyczne miasta i wsie, z mieszkańcami o wielowiekowej tradycji i zwyczajach jak i sąsiedztwo Polski i Czech. Do cech szczególnych zalicza się m.in. Furst-Puckler-Park w Bad Muskau wpisane do Dziedzictwa Kulturowego UNESCO, żytawski Fastentuch z 1742 roku, kolejka wąskotorowa i kolej leśna Muskau.

 

 

Dobre szkoły:

 

Pod ścisłą obserwacją rozwoju sieci szkół został opracowany plan spełniający wymogi, które gwarantują dofinansowanie remontu obiektów szkolnych. Poświęcono wiele uwagi, by w wiejskich ośrodkach szkolnictwa zostały zapewnione takie same warunki jak i w miejskich. Komunikacja szkolna ma wysoki priorytet aby zagwarantować odpowiedni przewóz uczniów między ich domami a szkołą.

 

Zaopatrzenie w energię odnawialą:

 

Energia wiatrowa i systemy solarowe zajmują ważną rolę w odnawialnych źródłach energii. Już 35 % zapotrzebowania w energię pochodzi z takich źródeł. Lokalizację wiatraków wybiera się tak, by miały niewielki wpływ na krajobraz. Produkcja energii zawsze była mocną stroną regionu. Dziś również dzięki nowoczesnej technologii uzyskuje się energię z węgla brunatnego. W powiecie dobrze sprawdza się ta mieszanka źródeł pozyskiwania energii elektrycznej. Wszelkie zmiany z tym związane są projektowane w porozumieniu z mieszkańcami regionu, by zachować ich jakość życia.

 

Promocja sportu:

 

Utworzenie dodatkowych hali sportowych pozwala na przeprowadzenie wysokiej jakości różnych zawodów sportowych, z wystarczającą ilością miejsc dla publiczności. Ważne jest wsparcie sportu amatorskiego jako skuteczny środek zainteresowania dzieci i młodzieży, która spędza czas na ulicy. Furorę robią takie wydarzenia sportowe jak: Europamaraton, Triatlon-Mistrzostwa Świata w biegach, Mistrzostwa Seniorów w Lekkoatletyce, Żytawskie Biegi Górskie.

 

Wspomaganie młodzieży:

 

Młodzi ludzie powinni widzieć nasz region jako atrakcyjne miejsce do życia. Na wsparcie młodzieży jest przyznawane corocznie 30 milionów euro. Wlicza się w to Fundusze federalne, kościoły, fundacje, stowarzyszenia i środki własne. Szkoła wyższa Zittau/Görlitz ma naukowe doradztwo i pełny plan wsparcia. Sposób zarządzania pozwala na sprawiedliwie i wydajne przeznaczanie środkóe na usługi dla młodzieży. Dba się o ciągły proces poprawy na etapie planowania, decyzji i wdrażania planu w życie. Szczególną uwagę poświęca się sytuacji młodzieży na etapie przejścia między fazami jej rozwoju. Finansuje się też inwestycje w przedszkola, edukację, różnorodne doradztwo, projekty, inicjatywy, kluby młodzieżowe, transgraniczną pracę młodzieży, wspiera się stowarzyszenia, szkoły społeczne, streetworkerów i wiele, wiele więcej.

www.kreis-goerlitz.de 

Landratsamt Görlitz

Bahnhofstr. 24

02826 Görlitz

Tel. 03581-663 0

www.goerlitz.de 

Stadtverwaltung Görlitz

Untermarkt 8

02826 Görlitz

Tel. 03581-67 0

SeniorKompetenzTeam

http://www.senioren-goerlitz.jimdo.com

email: kompetenzteam_gr@gmx.de

akfgoerlitz@t-online.de , Aktionskreis für Görlitz e.V., Klosterplatz 10, 02826 Görlitz, Tel. 03581-417736;

www.guesa.net , GÜSA e. V., Grenzüberschreitende Vernetzung sozialer Arbeit in der Euroregion Neiße, Brückenstr. 1, 02826 Görlitz, Tel. 03581-461 261;